За нас

За нас

Фирма “Омелия” ЕООД, гр. Златоград е основана през 1991 год. Със седалище в гр. Златоград, ул. “Беловидово” № 10 и предмет на дейност – производство на работно, униформено и специално облекло. “ОМЕЛИЯ” ЕООД гр. се представлява и управлява от Ясен Стефанов Керменов

Разполага със собствена производствена и складова база. Шивашки цехове оборудвани с нови, модерни шевни и спомагателни машини.

Специализирана е в производството на работно, униформено и специално облекло за всички области на производството и услугите.

Предлага ме на своите клиенти отлично качество, конкурентноспособни цени и гъвкавост при изпълнение на поръчките.

В нашата работа ние залагаме най- вече на индивидуалния подход към всеки клиент, съобразен със специфичните условия и изисквания за труд, както и всички наши клиенти да бъдат обслужвани компетентно, качествено и в срок.

В своята работа следваме виждането за удобство, качество и уникалност на изделията.

Продавайки качествени продукти на конкурентни цени, името на “ОМЕЛИЯ” се наложило като символ на качество.

Качеството и бързината на изпълнение на всяка поръчка, както и коректното ни отношение към клиентите, са превърнали фирма “Омелия”ЕООД в желан партньор, както за големи компании, така и за фирми от малкия и среден бизнес