11 Feb 2021
February 11, 2021

Проект

February 11, 2021

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

На 27.01.2021 г. „Омелия” ЕООД сключи с Министерство на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ административен договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.077-1861-C01  за проект „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” по процедура за предоставяне на ДБФП №BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на обща стойност от 150 000.00 лв., от които 127 500.00 лв. европейско и 22 500.00 лв. национално съфинансиране, с продължителност 3 месеца. Основните цели на проекта са осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19

табела