Фирма “Омелия” ЕООД открива още 25 работни места в Шивашки цех – гр. Рудозем:

  • шивачи- 21;
  • технолог- 2 и
  • ОТК- 2.

Заявления за кандидатстване се подават в деловодството на фирмата, намиращо се в гр. Рудозем, ул. “Атанас Буров”7. Телефон за връзка: 0893491677.

Log in to post a comment.