Фирма “ОМЕЛИЯ” ЕООД обявява процедура за избор на изпълнители по ДБФП №BG16RFOP002-2.001-0434-С01. Прикачени документи: Публична покана Изисквания Образец оферта Проект договор Техническа спецификация Образец декларация чл.53 ал. 2 Образец 1 Образец 2 Методиката за оценка Разяснение прочети още →