Фирма “ОМЕЛИЯ” ЕООД изпълнява проект по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-6.002-0151-C01 по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”, процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“. Целта на проекта е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на.. прочети още →

Проект

February 11, 2021

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА На 27.01.2021 г. „Омелия” ЕООД сключи с Министерство на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ административен договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.077-1861-C01  за проект „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” по процедура за предоставяне на ДБФП №BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа.. прочети още →

Фирма “Омелия” ЕООД открива още 25 работни места в Шивашки цех – гр. Рудозем: шивачи- 21; технолог- 2 и ОТК- 2. Заявления за кандидатстване се подават в деловодството на фирмата, намиращо се в гр. Рудозем, ул. “Атанас Буров”7. Телефон за връзка: 0893491677. прочети още →