• Фирма “Омелия” ООД

  Фирма “Омелия” ООД

  гр. Мадан е основана през 1991 год. със седалище в гр. Мадан, ул. "Перелик" № 2 и предмет на дейност – производство на работно, униформено и специално облекло.
 • Качество и професионализъм

  Качество и професионализъм

  Специализирана е в производството на работно, униформено и специално облекло за всички области на производството и услугите.
 • Разполага със собствена производствена и складова база

  Разполага със собствена производствена и складова база

  Шивашкият цех е оборудван с нови, модерни шевни и спомагателни машини. Производствения цикъл е затворен - от кроене до пакетиране.
 • Професионален екип от специалисти

  Професионален екип от специалисти

  Качеството и бързината на изпълнение на всяка поръчка, както и коректното ни отношение към клиентите, са превърнали фирма "Омелия"ЕООД в желан партньор, както за големи компании, така и за фирми от малкия и среден бизнес.

Проект

1 2 3

„ОМЕЛИЯ” ЕООД изпълнява договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.001-0434-C01 по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП, проект „Повишаване на конкурентноспособността, производствения капацитет и експортния потенциал на “ОМЕЛИЯ” ЕООД”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта е 511 000.00 лв. без ДДС, от които 306 600.00 лв. са безвъзмездна финансова помощ. Срокът на договора е 9 календарни месеца, считано от 23.12.2015г.

 ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ … →

Виртуална разходка

Виртуална разходка

360 градусова панорама в завод Омелия ЕООДвиртуална разходка … →

Производство

Производство

Специализирана е в производството на работно, униформено и защитно облекло за всички области на производството и услугите

Производство →

Продукти

Продукти

Облеклата се изработват по утвърдени модели на фирмата и по желание на клиента с фирмен надпис и/или лого.  Разработваните от нас модели отговарят на европейските норми за безопасност на труда. Фирмата предлага индивидуален подход към всеки клиент, съобразен със специфичните условия и изисквания за труд, както и поставянето на фирмени и рекламни знаци върху изделията чрез машинна бродерия и печат.

Продукти →

Времето